Křesťanský sbor v veselí nad moravou - Křesťanský sbor veselí nad moravou

Křesťanský sbor Veselí nad Moravou
Přejít na obsah
CESTA, PRAVDA A ŽIVOT...

„Místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme biblické myšlenky pro praktický život a kde se otevíráme Božímu formování."

KDO JSME?
Křesťanské sbory patří k otevřeným bratřím bratrského hnutí, které vznikalo v první polovině 19. století v Anglii a Irsku.  Ze známých osobností historie můžeme uvést Jiřího Müllera,  zakladatele  sirotčinců v anglickém Bristolu, muže víry a vyslyšených modliteb. Sbory se velmi rychle šířily a dnes jsou ve většině evropských zemí a mnoha zemích ostatních kontinentů.
V České republice jsou součástí hnutí 18. a 19. století, které dalo základ svobodným na státě nezávislým církvím. Vznik křesťanských sborů na území dnešní ČR spadá do r. 1909. Je spojený s misijním působením tzv. otevřených bratří. Příslušníci křesťanských sborů jsou lidé, kteří se scházejí k modlitbě, četbě a výkladu z Bible a chtějí zásady z Božího Slova praktikovat ve svých životech.

Na území České republiky vznikaly první sbory počátkem dvacátého století a v současnosti jejich zde několik desítek.
Věří, že skrze Pána Ježíše Krista mají odpuštění hříchů, záchranu a věčný život a jsou ospravedlněni před Bohem. Pán Ježíš Kristus, je osobním Spasitelem.
V tomto vyznání se shodují se všemi skutečnými křesťany v dějinách Církve, jejíž jsou součástí.
Věřící v Křesťanských sborech se podle vzoru ve Skutcích 2,42-46 scházejí, aby spolu četli Bibli, sdíleli se o tom, co přečtené úseky znamenají v praxi, dále, aby se spolu modlili, chválili Boha a slavili večeři Páně.
Chtějí se řídit Božím Slovem - Biblí, ve skutku i slovu a působit na své okolí.
Křesťanské sbory jsou uznané státem a mají souhlas ke své činnosti.KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní osoby

Roman Kuchař
Telefon:: +420 605/827 363
E-mail: roman.kuchar01@seznam.cz


Odkazy

Kdy se scházíme

kde se scházíme: Modlitebna Adventistů s.d., Rybníček 76, Veselí nad Moravou

Skupinka v úterý 17:30 hod. - Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou
modlitební ztišení, zpěv, čtení a výklad Božího Slova

Neděle v 09:30 hod - večeře Páně, v 10:30 hod  
čtení a výklad Božího Slova.

Naše setkávání nejsou uzavřená, ale zajišťují volný vstup na bohoslužbu pro každého, kdo má zájem o Boží slovo.

Kde nás najdete


Návrat na obsah